TR DİZİN ENTEGRASYONU GELİŞTİRME DOKÜMANI

TR Dizin Arama Motoru: TR Dizin veritabanında Yayın, Dergi ve Yazar alanlarında özelleştirilmiş aramalar yapabilen bir araçtır. Arama yapılmadan önce arama yapılacak alan seçilmelidir.

Veriye Ulaşma Yöntemi

TR Dizin, arayüzden ulaşılan tüm verilere api gibi raw data olarakta erişilme imkanını sağlamaktadır. Bunun için herhangi bir sayfada iken url sonuna &view=json eklenmesi yeterli olmaktadır. Bu eklemeyi yapıp istek yaptığınızda raw datayı json formatında görebiliyor olacaksınız.

Örneğin: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/87721/ogretmen-kavrami-ile-ilgili-metaforlara-iliskin-ogrenci-ogretmen-ve-yoneticilerin-gorusleri?view=json

URL Özelleştirme

İstediğiniz veriye erişmek için desteklenen parametreler ile url adresini özelleştirebilirsiniz örnek arama yapmak için

https://search.trdizin.gov.tr/en/publication/search?q={arananKelime}

şeklinde bir url adresi oluşturarak arama yapabilirsiniz.

Desteklenen URL Parametreleri

Veri Tipi Parametre Adı Alabileceği Değerler Açıklama
Yayın, Dergi, Yazar q String veya Gelişmiş Arama sorgusu Arama yapmak için kullanılır.
Yayın facet-documentType [paper, project] Doküman tipine göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-database [social, science, project] Veritabanı tipine göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-accessStatus [+TO+NOW], [NOW+TO+] Erişim formatlarına göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-authorName Ali+Yıldız, Sunay+Çelik … gibi Yazar adına göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-publication 2020, 2021 … gibi Yayın yılına göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-publicationLanguage [eng, tur, ger, fre, ara, oth, rus, ıta, spa] Yayın diline göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-journalName Milli+Eğitim, Medicine+Science … gibi Yayın adına göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-publicationType RESEARCH, COMPILATION, FACT_PRESENTATION, OTHER, BOOK_PRESENTATION, CORRECTION, EDITORIAL, LETTER, LETTER_TO_EDITOR, MEETING_SUMMARY, REPORT, SHORT_REPORT, TRANSLATION, RETRACTED Yayın türü tipine göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-projectGroup TÜBİTAK+ÇAG+Proje gibi Proje grubuna göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-authorInstitution T.C.+MİLLİ+EĞİTİM+BAKANLIĞI … gibi Yazarların kurumlarına göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-authorCountry Türkiye, İtalya … gibi Yazarların ülkelerine göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-authorCity ANKARA, KONYA … gibi Yazarların şehirlerine göre filtreleme sağlar.
Yayın facet-subject Fen+>+Temel+Bilimler+>+Biyoloji, Sosyal+>+Sosyal+>+Psikoloji … gibi Yayın konu tiplerine göre filtreleme sağlar.
Yayın order={score, citation, title, year} [score-ASC,
score-DESC,
citation-ASC,
citation-DESC,
title-ASC,
title-DESC,
year-ASC,
year-DESC]
Yayın sonuçları yıla, başlığa, atıf sayısına veya aramanın ilgililik oranına göre sıralanabilir.
Dergi facet-year 2020, 2021 … gibi Yılına göre filtreleme sağlar.
Sayısal olarak 4 haneli yıl bilgisinin girilmesi gerekir.
Dergi facet-publicationLanguage [eng, tur, ger, fre, ara, oth, rus, ıta, spa] Yayın diline göre filtreleme sağlar.
Dergi facet-subject Fen+>+Temel+Bilimler+>+Biyoloji, Sosyal+>+Sosyal+>+Psikoloji … gibi Dergi konu tiplerine göre filtreleme sağlar.
Dergi order [score-ASC,
score-DESC,
title-ASC,
title-DESC]
Dergi sonuçları başlığa veya aramanın ilgililik oranına göre sıralanabilir.
Yazar facet-authorStatus [UNVERIFIED_AUTHOR, VERIFIED_AUTHOR] Yazar statüsü tipine göre filtreleme sağlar.
Dergi order={score, citation, publicationCount, fullName} [score-ASC,
score-DESC,
citation-ASC,
citation-DESC,
publicationCount-ASC,
publicationCount-DESC,
fullName-ASC,
fullName-DESC]
Yazar sonuçları atıf sayısına, yayın sayısına, isime veya aramanın ilgililik oranına göre sıralanabilir.
Yayın, Dergi, Yazar limit 10, 20, 50, 100 … gibi Sayfada kaç tane sonuç gösterileceği ayarlanabilir. En fazla 1000 kayıt getirilebilir.
Yayın, Dergi, Yazar page 1, 2, 3, … gibi Sonuç sayfaları arasında hangi sayfanın istendiği bilgisi girilmelidir.
Yayın, Dergi, Yazar offset 1, 2, 3, … gibi Getirilecek kayıt bilgisinin kaçıncı kayıttan itibaren getirileceği bilgisini bu parametre ile belirtiriz. Bu parametre kullanıldığında page parametresi geçersiz kılınır.
Kurum institution/detail/ Kurum id bilgisi İstenilen kuruma gitmek için kullanılır

Önemli Notlar

Örneğin: https://search.trdizin.gov.tr/en/publication/search?q=&facet-database=social&facet-database=project

Tanımlı Kök Adresleri

https://search.trdizin.gov.tr/{veriTipi}/{sorgu}/{değer}

şeklinde bir url adresi oluşturarak ilgili verilere erişebilirsiniz.

Veri Tipi Sorgu Alabileceği Değerler Açıklama
yayin detay Yayın kodu bilgisi İstenilen yayına gitmek için kullanılır.
yayin doi Makale doi bilgisi Doi bigisi ile ilgili makaleye ulaşılabilir.
yayin publicationNumber Proje no bilgisi Proje numarası ile ilgili projeye ulaşılabilir.
dergi detay Dergi numara bilgisi İstenilen dergiye gitmek için kullanılır.
dergi issn Dergi ISSN veya e-ISSN bilgisi ISSN veya e-ISSN ile ilgili dergiye ulaşılabilir.
yazar detay Yazar kodu bilgisi İstenilen yazara gitmek için kullanılır.
yazar orcid Yazar ORCID bilgisi Yazarın ORCID bilgisi ile ilgili yazara ulaşılabilir.

Örneğin: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/doi/10.17130/ijmeb.1006420

Örneğin: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/publicationNumber/116E025

Örneğin: https://search.trdizin.gov.tr/dergi/issn/1303-0035

Örneğin: https://search.trdizin.gov.tr/yazar/orcid/0000-0001-5199-0284

Tanımlı URL Adresleri

https://search.trdizin.gov.tr/api/query/{sorgu}/{değer}.json

şeklinde bir url adresi oluşturarak ilgili verilere erişebilirsiniz.

Veri Tipi Sorgu Alabileceği Değerler Açıklama
Kurum universities_tr all Tüm kurumların isimleri ve kodları görülebilir.
Yayın publication_citation_chart Yayın id bilgisi Yayına gelen atıfların detayını verir.
Yayın similiar_publications Yayın id bilgisi Yayına benzeyen yayınların listesine ulaşılabilir.
Dergi journal_publication Dergi id bilgisi Derginin makalelerine ulaşılabilir.
Dergi journal_citing_publications Dergi id bilgisi Derginin aldığı atıflar ulaşılabilir.
Dergi journal_statistics Dergi id bilgisi Dergilerin istatistiklerine ulaşılabilir.
Yazar author_publications Yazar id bilgisi Yazarın yayınlarına ulaşılabilir.
Yazar author_citing_publications Yazar id bilgisi Yazarın atıf aldığı yayınlara ulaşılabilir.
Yazar author_statistics Yazar id bilgisi Yazarın istatistiklerine ulaşılabilir.
Kurum institution_report [Kurum kodu]/2020, 2021… gibi veya * ile bütün yıllar Kurum raporlarına ulaşılabilir.